help-header

پاک کردن Cache وب‌سایت با Tag

حذف محتوای Cacheشده وب‌سایت از سرورهای ابر آروان، به‌شکل‌های گزینشی، با استفاده از Tag و کامل امکان‌پذیر است. در حالت کلی، با انتخاب گزینه‌ی حذف کش تمام محتوای قرار گرفته روی سرورهای لبه‌ی ابر آروان حذف می‌شوند و در حالت حذف گزینشی می‌توانید برای هر محتوا و به‌ازای هر آدرس، Cache وب‌سایت را پاک کنید.

از سوی دیگر، با استفاده از قابلیت پاک کردن کش وب‌سایت به‌وسیله ی Tag در محصول شبکه توزیع محتوا ابر آروان، که نوعی حذف گزینشی Cache است، می‌توانید برای محتوای کش‌شده‌ی خود Tag تعریف کنید. این تگ‌ها در هدر Cache-Tag و به‌عنوان متادیتای محتوا قرار می‌گیرند. با استفاده از گزینه‌ی حذف کش محتوای تگ‌شده در پنل کاربری ابر آروان، تنها Cache محتوایی حذف خواهد شد که Cache-Tag به هدر آن‌ها تخصیص داده شده است.

به این ترتیب، بدون نیاز به انتخاب تک تک محتوای مورد نیاز، می‌توانید کش تعدادی محتوا را به‌سادگی پاک کنید، بدون این که کش تمام وب‌سایت پاک شود. برای مثال می‌توانید تعداد مشخصی از تصاویر یا فایل‌های CSS وب‌سایت خود را تگ بزنید و در زمانی که نیاز به پاک کردن کش آن‌ها دارید، با انتخاب Tag و به‌سادگی تنها کش این تصاویر را حذف کنید.

 

شیوه‌ استفاده از قابلیت Cache-Tag

برای استفاده از این قابلیت، ابتدا باید برای محتوای مورد نظر مانند نمونه‌ی زیر، یک هدر Cache-Tag تعریف کنید. توجه داشته باشید که می‌توانید برای یک هدر تگ‌های متفاوتی را همزمان تخصیص داد.

Cache-tag: tag1,tag2,tag3

به این ترتیب، شبکه‌ی توزیع محتوای ابر آروان تگ‌های تعریف شده‌ را به‌عنوان متادیتا به محتواها  تخصیص می‌دهد و با ارسال دستور پاک کردن کش آن تگ، Cache تمام محتواهای تگ‌شده حذف می‌شود. در نظر داشته باشید که در زمان ارسال محتوا به کاربر، این هدر به‌وسیله‌ی CDN برداشته می‌شود تا کاربر نهایی آن‌ها را مشاهد نکند.

برای حذف کش یک Tag، پس از ورود به پنل کاربری ابر آروان وارد بخش CDN و سپس تنظیمات Caching شوید. در این بخش و در قسمت حذف اطلاعات Cacheشده، روی گزینه‌ی پاک کردن با Tag کلیک کنید.

______copy.jpg

در صفحه‌ی باز شده، تگ یا تگ‌های مورد نظر خود را وارد یا انتخاب کنید و در انتهای روی گزینه‌ی تایید کلیک کنید.

22222.JPG

به این ترتیب، کش محتوایی که تگ وارد شده را در هدر خود دارند، از سرورهای لبه‌ی CDN حذف خواهد شد.