help-header

استفاده از Nameserverهای شخصی‌سازی شده در پنل کاربری ابر آروان

پیش از این، یکی از گام‌های ابتدایی در زمان استفاده از سرویس DNS ابری آروان، تغییر NSهای خود به NSهای ابر آروان بود. حالا به کمک قابلیت شخصی‌سازی Nameserverها در محصول CDN ابر آروان، می‌توان با استفاده از NSهای شخصی خود، هم‌چنان از این محصول استفاده کنید.

در این راهنما به شیوه‌ی استفاده از این قابلیت  در پنل کاربری ابر آروان می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که با استفاده از API ابر آروان نیز می‌توانید این تنظیمات را اعمال کنید. برای اطلاعات بیش‌تر، به بخش Custom NS در API ابر آروان مراجعه کنید.

برای استفاده از این قابلیت، پس از ورود به پنل کاربری ابر آروان، وارد بخش CDN و سپس بخش رکوردهای DNS شوید.

555.jpg

در ادامه در قسمت تغییر NSهای دامنه، Nameserverهای شخصی خود را در بخش مربوطه وارد کنید و سپس این تغییر را تایید کنید.

666.jpg

ابر آروان IPهایی را به NSهای شما تخصیص می‌دهد. سپس لازم است IPهای ثبت شده در صفحه‌ را کپی کرده و در رجیسترار به‌عنوان Glue IP ثبت کنید.

777.jpg

پس از انجام این تغییر، Namerserverهای شما به NSهای شخصی‌سازی شده‌ تغییر پیدا می‌کند. در نظر داشته باشید این قابلیت روی پلن‌ حرفه‌ای فعال خواهد بود و اگر این پلن روی حساب کاربری شما فعال نیست، برای استفاده از این قابلیت ابتدا باید سرویس خود را ارتقا دهید.

در نظر داشته باشید که می‌توان NSها را در سطح حساب کاربری فعال کرد. به این ترتیب، این Nameserverها روی تمامی دامنه‌های شما اعمال خواهند شد. برای انجام این تنظیمات با تیم پشتیبانی ابر آروان در تماس باشید.