help-header

راه‌اندازی Image Repository با استفاده از Docker Registry

اگر از محصول یا کد شما به صورت Docker شده بهره‌برداری می‌شود، برای نگه‌داری از Imageهای خود باید از یک فضای ذخیره‌سازی مانند Image Repository استفاده کنید. یک Image Repository علاوه بر ذخیره‌سازی، امکاناتی مانند مدیریت Imageها و دسترسی به‌ آن‌ها را نیز فراهم می‌کند.

با راه‌اندازی Image Repository روی بستر فضای ذخیره‌سازی ابری آروان، نه‌تنها می‌توانید از مزیت‌های آن بهره ببرید، بلکه برخلاف راهکارهای سنتی، از دیسک برای ذخیره‌سازی بی‌نیاز خواهید بود. یکی از راهکارهای متداول، استفاده از Docker Registry به‌عنوان Image Repository است.

در این راهنما به شیوه‌ی استفاده از فضای ابری آروان برای نگهداری از Imageهای قرار گرفته روی Docker Registry می‌پردازیم. هم‌چنین، با استفاده از راهنمای ویدیویی زیر، می‌توانید این تنظیمات را به‌شکل تصویری مشاهده کنید.

شیوه‌ راه‌اندازی Image Repository روی Docker Registry

 

برای راه‌اندازی این راهکار،  یک فایل کانفیگ با نام config.yml ایجاد کرده و پس از وارد کردن accesskey و secretkey خود، مقدارهای زیر را در آن وارد کنید.

version: 0.1

log:

          level: error

          formatter: text

          fields:

            service: registry

storage:

          s3:

            accesskey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            secretkey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            bucket: regreg

            regionendpoint: http://s3.ir-thr-at1.arvanstorage.com

            region: default

            v4auth: false

            chunksize: 5242880

            rootdirectory: /

          delete:

            enabled: true

          maintenance:

            uploadpurging:

              enabled: true

              age: 168h

              interval: 24h

              dryrun: false

            readonly:

              enabled: false

          redirect:

            disable: true

http:

          addr: :5000

         relativeurls: true

 برای بررسی درست بودن این تنظیمات، می‌توانید با استفاده از دستورهای زیر یک Image را تگ زده و درDocker Registry ذخیره کنید. در نظر داشته باشید که در این دستورها برای  Docker Register دامنه‌ای به نام  reg.domaintest.com در نظر گرفته شده‌ است.

docker tag library/busybox:latest reg.domaintest.com:5000/root

docker push  reg.domaintest.com:5000/root