help-header

مشاهده‌ی فاکتورها در صورت‌حساب‌های آروان

برای مشاهده‌ی فاکتورهای صادر شده، از منو صورت‌حساب با کلیک روی فاکتورهای صادر شده، می‌توانید فهرست فاکتور جاری و فاکتورهای بسته شده خود را مشاهده کنید و با کلیک روی گزینه‌ی «نمایش» از جزییات فاکتور خود باخبر شوید.

accounting-6.jpg

فاکتورها به دو بخش زیر تقسم می‌شوند:

  • فاکتورهای جاری: فاکتوری که هنوز بسته نشده و دارای شماره پیش‌فاکتور است و مصرف‌های شما به‌شکل آنی در آن نمایش داده می‌شود.
  • فاکتورهای بسته شده: فاکتوری که مصرف منابع در آن بازه (ماهانه) در آن محاسبه شده، از اعتبار کاربری (مقدار مبالغ کد هدیه و پرداختی‌ها) کم شده و تراکنش‌های مربوطه در بخش صورت‌حساب‌ها ثبت شده و شماره فاکتور به آن ضمیمه شده باشد.