help-header

مشاهده‌ فاکتورها در صورت‌حساب‌های آروان

تمام فاکتورهای مربوط به حساب کاربری شما، از طریق پنل کاربری ابر آروان در دسترس است. این فاکتورها شامل فاکتور جاری و فاکتورهای بسته شده می‌شود. در این راهنما به شیوه‌ی بررسی فاکتورها از طریق پنل کاربری ابر آروان می‌پردازیم.
برای مشاهده‌ی فاکتورهای صادر شده، از منوی بالای صفحه روی گزینه‌ی فاکتورها کلیک کنید.

011.jpg

 

در ادامه، با انتخاب یکی از دو گزینه‌ی فاکتور جاری و فاکتورهای بسته‌ شده، به این فاکتورها دسترسی خواهید داشت.

044.jpg 

فاکتور جاری فاکتوری است که هنوز بسته نشده و دارای شماره پیش‌فاکتور است و مصرف‌های شما به‌شکل آنی در آن نمایش داده می‌شود و فاکتورهای بسته شده فاکتورهایی دارای شماره فاکتور هستند که مصرف منابع در آن محاسبه شده، از اعتبار کاربری (مقدار مبالغ کد هدیه و پرداختی‌ها) کم شده و تراکنش‌های مربوطه در بخش تراکنش‌ها ثبت شده باشد.