help-header

ساختار Pay As You Go در صورت‌حساب‌های آروان

هزینه‌های مربوط به محصولات ابر آروان در قالب Pay As You Go عرضه می‌شوند. این ساختار محاسبه‌ی هزینه و پرداخت امکان مدیریت و کنترل بهتر هزینه‌های مربوط به خدمات ابری را برای مشتریان فراهم می‌کند. در این راهنما به معرفی ساختار Pay As You Go درصورت‌حساب‌های ابر آروان و جزییات آن می‌پردازیم.

 در مدل Pay As You Go شما تنها به اندازه‌ی مصرف خود از منابع و سرویس‌ها هزینه را پرداخت می‌کنید و اگر محصول در حال استفاده نباشد، هزینه‌ای بابت آن برای شما محاسبه نخواهد شد. ساختار پرداخت به اندازه‌ی میزان مصرف، به شما امکان مدیریت هزینه‌ها و کاهش یا افزایش آن‌ها در صورت نیاز و بر اساس مصرف پیشین را خواهد داد. 

با استفاده از این ساختار، هر کاربر برای استفاده از خدمات یک‌پارچه‌ی ابری آروان، می‌تواند حساب کاربری خود را تنها به میزان مورد نظر شارژ کند. هم‌چنین می‌توان به کمک ماشین حساب ابر آروان برآوردی دقیق‌تر از مصرف آتی به‌دست آورد و بر اساس آن درباره‌ی استفاده از منابع در آینده تصمیم‌گیری کرد. 

برای کمک به دقیق‌تر شدن شیوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی سرویس و کنترل آن، ساختار مورد استفاده در ابر آروان Pay As You Go ساعتی است که در آن مبنای محاسبه در سیستم مالی، استفاده از محصول  در مدت زمان نهایتن هر یک ساعت است. به این شکل، مبلغ استفاده در هر ساعت محاسبه و در فاکتور جاری و میزان شارژ حساب کاربری منعکس می‌شود و اطلاعات نمایش‌ داده در فاکتورها بر مبنای مصرف ساعتی سرویس است.

به کمک این ساختار پرداخت، به‌جز سرویس‌های پشتیبانی و سامانه‌ی امنیت ابری که در کم‌ترین میزان خرید محدودیت دارند و امکان فعال‌سازی آن‌ها برای حداقل زمانی مشخص وجود دارد، سایر سرویس‌ها را می‌توان برای مدتی حتا به‌اندازه‌ی یک ساعت استفاده کرد.

 

ساختار Pay As You Go محصول رایانش ابری آروان

از آنجا که منابع اختصاص یافته به ابرک در محصول رایانش ابری آروان اختصاصی هستند، ساختار Pay As You Go در این محصول با سایر محصولات تفاوت دارد. در این محصول به دلیل اختصاص منابعی مانند دیسک و IP حتا در حالت خاموش، هزینه‌ی مربوطه بر اساس مدت زمان وجود ابرک محاسبه می‌شود و نه صرفن بر اساس میزان استفاده از آن. 

در واقع اگر ابرک روشن و در حال استفاده باشد، هزینه‌ی مربوط به آن به‌شکل Pay As You Go محاسبه خواهد شد، اما اگر ابرک خاموش شده و در حال استفاده نباشد، هزینه‌ی دیسک و IP تخصیص یافته به ابرک هم‌چنان محاسبه و از کیف پول کسر خواهد شد. در حالت خاموش، هزینه‌ای بابت RAM و CPU ابرک محاسبه نخواهد شد.