help-header

آموزش ویدیویی استفاده از ماشین حساب در پنل ابر آروان

اگر بخواهید پیش از فعال‌سازی محصولات ابر آروان، برآوردی از میزان هزینه‌تان داشته باشید، می‌توانید از امکان ماشین حساب در پنل ابر آروان استفاده کنید. در این ویدیو به‌طور کلی شیوه‌ی محاسبه‌‌ی هزینه‌ی محصولات را مرور می‌کنیم.