help-header

گزارش‌های WAF ‌آروان

در بخش گزارش‌های WAF ابر آروان می‌توانید انواع حملات شناسایی‌شده را مشاهده و آنالیز کنید.

mceclip0.png

در بخش جزییات حملات انجام شده، شما می‌توانید لاگ حملات را ببینید و اگر نیاز داشتید با توجه به رفتار طبیعی سایت خود، قوانین مربوطه را روشن یا خاموش کنید.

mceclip1.png

به‌ازای هر حمله، شما می‌توانید با کلیک روی لاگ آن، جزییات بیش‌تری را مشاهده کنید.

mceclip2.png

به ترتیب شما می‌توانید

  • IP شخص حمله‌کننده
  • متد درخواست
  • نشانی که به آن حمله شده است
  • زمان
  • کوکی‌های ارسالی
  • و user agent

را ببینید. سپس در انتها می‌توانید قوانینی که درخواست مورد نظر با آن تطبیق داده شده است را مشاهده و ID آن را -اگر لازم باشد- یادداشت و در قسمت WAF، آن را خاموش کنید.

 در بخش «حملات براساس نقشه» نیز می‌توانید مناطقی که از آن‌ها به سایت شما حمله شده است، مشاهده کنید.

mceclip3.png