help-header

چگونه در پنل امنیت ابری آروان، فایروال را فعال کنید؟

اگر بخواهید دسترسی یک‌سری کشورها یا افراد را به سایت خود مسدود کنید، از بخش امنیت ابری پنل آروان، قسمت «تنظیمات فایروال» می‌توانید این کار را انجام دهید.

Arvan-Firewall-1.png

ابتدا می‌توانید تنظیم پیش‌فرض را برای سایت خود انتخاب کنید. قانون پیش‌فرض زمانی اعمال خواهد شد که IP درخواست‌دهنده در هیچ‌کدام از قوانین تعریف شده، صدق نکند.
برای ایجاد یک قانون جدید کافی است روی گزینه‌ی «قانون جدید» کلیک کنید.

Arvan-Firewall-2.png

در ابتدا شما می‌توانید براساس IP یا کشور، نوع قانون در حال تعریف را عوض کنید.
اگر نوع قانون، IP باشد پس از وارد کردن عنوان، شما می‌توانید یک IP یا فهرستی از IPها را داخل بخش مقدار وارد کنید، سپس عملیات مورد نظر برای مجاز یا مسدود کردن مقادیر وارد شده را انتخاب کنید.

برای نمونه در این بخش، IP 10.10.10.10 و Range 20.23.12.0/24 مسدود شده است.

Arvan-Firewall-3.png

با ایجاد یک قانون از نوع «کشور» صفحه‌ی ایجاد قانون به شکل زیر خواهد بود.

Arvan-Firewall-4.png

در این قسمت کافی است کشورهای مورد نظر را از فهرست انتخاب کنید و پس از انتخاب عملیات مورد نظر روی کشورهای مورد نظر اقدام به ساخت قانون جدید کنید.

در فایروال آروان می‌توانید به‌راحتی وضعیت هر قانون یا عملیات مورد نظر آن را تغییر دهید. افزون‌بر آن، فایروال آروان قوانین تعریف شده را به‌شکل ترتیبی اعمال ‌می‌کند؛ اگر فرض کنیم IP 10.10.10.10 که در قانون اول تعریف کردیم مربوط به کشور عمان باشد که در قانون دوم تعریف کردیم و عملیات قانون دوم را به مجاز تغییر دهیم چون قانون اول بالاتر از قانون دوم قرار دارد، اگر درخواستی از IP 10.10.10.10 به وب‌سایت مورد نظر برسد، مسدود خواهد شد. اما کافی است جای این دو قانون را عوض کنیم تا IP 10.10.10.10 با قانون کشور عمان چک شود و مجاز به بازدید از وب‌سایت شود.

 Arvan-Firewall-5.png

در حالت اول IP 10.10.10.10 با قانون اول مطابقت داده و مسدود خواهد شد.

Arvan-Firewall-6.png

در حالت دوم IP 10.10.10.10 با قانون کشور عمان تطبیق داده می‌شود و مجاز به دیدن وب‌سایت خواهد بود.