help-header

تنظیمات پنل کاربری ابر آروان بعد از تغییر سرور اصلی میزبان سایت

اگر به هر دلیلی سرور اصلی میزبان سایت خود را تغییر داده‌اید و آدرس IP آن تغییر کرده است، در پنل کاربری ابر آروان تنها لازم است به محصول CDN، بخش مدیریت رکوردها بروید و آدرس IP ثبت شده برای رکورد A را تغییر دهید.

033.jpg

هم‌چنین اگر رکورد SPF برای دامنه‌ی خود تعریف کرده‌اید، از تغییر آدرس‌های IP تنظیم شده برای آن نیز مطمین شوید.

دقت داشته باشید که اگر آدرس ایمیل سرور شما نیز تغییر کرده است، حتمن رکورد MX ثبت شده برای دامنه‌ی خود را ویرایش و آدرس IP جدید را برای آن ثبت کنید.

نکته: در حالت کلی، هر رکوردی که در آن به IP قبلی سرور اصلی میزبان سایت اشاره‌ای شده باشد، باید ویرایش و با آدرس IP جدید سرور اصلی میزبان سایت جایگزین شود.