help-header

تنظیمات توزیع بار ‏DNS‏ در پنل ابر آروان

اگر از محصول DNS ابری آروان استفاده می‌‌کنید و محتوای سرویس/وب‌سایت  شما روی چند سرور مختلف قرار دارد می‌توانید از قابلیت توزیع بار DNS استفاده کنید. توزیع بار سبب می‌شود که درخواست کاربران به‌جای ارسال تنها به یک سرور، میان تمام سرورهای شما متناسب با وزنی که خود تعیین می‌کنید، توزیع شوند. این امر سبب افزایش افزونگی و قابلیت اعتماد می‌شود.

برای انجام این تنظیمات در پنل کاربری ابر آروان به محصول DNS ابری، بخش مدیریت رکوردها رفته و روی دکمه‌ی ویرایش روبه‌روی رکورد A مربوط به دامنه‌ی اصلی خود کلیک کنید.

_____-___-DNS-______-_______.jpg

نکته: دقت داشته باشید که اگر از محصول CDN ابر آروان استفاده می‌کنید و نماد ابر رکورد A شما روشن است، برای فعال‌سازی قابلیت توزیع بار باید تنظیمات این قابلیت را برای محصول CDN انجام دهید. راهنمای زیر شما را در این زمینه کمک می‌کند:

در پنجره‌ی باز شده، در بخش مقدار، شما می‌توانید به ازای تعداد IPهای سرور اصلی خود روی آیکون + کلیک کرده و در کادرهای باز شده، این آدرس‌ها را وارد کنید.

 

_____-___-DNS-______-_____.jpg

با وارد کردن آدرس IPهایی دیگر، بخش توزیع بار فعال شده و از این بخش می‌توانید مشخص کنید که توزیع بار میان IPهای مشخص شده برای این رکورد، به‌شکل نوبتی باشد یا نوبتی با وزن.

در حالت نوبتی، درخواست‌ها به نوبت برای آدرس‌های IP مشخص شده برای رکورد A ارسال می‌شوند. برای نمونه اگر برای رکورد A مربوط به دامنه‌ی اصلی خود، دو آدرس IP مشخص کنید، درخواست اول به آدرس IP اول، درخواست دوم به آدرس IP دوم و مجددن درخواست بعدی به آدرس IP اول ارسال خواهد شد و این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند. در این روش توزیع بار میان آدرس‌های IP به شکل 50-50 است.

در حالت نوبتی با وزن، به هریک از آدرس‌های IP متناسب با وزنی که برای آن‌ها تعیین شده، درخواست ارسال می‌شود. به عبارت بهتر در این روش، وزن مشخص شده برای هر IP، مشخص‌کننده‌ی درصد ترافیک ارسالی به آن خواهد بود. هرچه میزان وزن اختصاص یافته به یک IP بیش‌تر باشد، ترافیک ارسالی به سمت آن هم بیش‌تر است.

 

_____-___-DNS-_______-_____-___.jpg

 

بعد از انجام تنظیمات دلخواه، روی ذخیره کلیک کنید. به این ترتیب قابلیت توزیع بار برای سرورهای شما فعال می‌شود.