help-header

استفاده از CDN ابر آروان بدون تغییر NS

برای استفاده از خدمات CDN ابر آروان، افزون‌بر امکان تغییر NSهای دامنه‌ی خود، می‌توانید برای رکورد مورد نظری که قصد دارید از ابر آروان استفاده کند، یک رکورد CNAME با مقدار زیر تعریف کنید:

cname.arvancdn.com

توجه داشته باشید، برای استفاده از این روش، ابتدا باید پنل رکورد مورد نظر خود را در ابر آروان بسازید و پس از مراحل ثبت رکورد، به قسمت مدیریت رکوردهای DNS، در سرور (یا هاست) خود بروید.

سپس رکورد A، رکورد مورد نظری که قصد دارید به ابر آروان منتقل کنید را حذف و برای آن رکورد، یک رکورد CNAME با مقدار cname.arvancdn.com تعریف کنید.

 

توجه داشته باشید که شما تنها برای تمامی رکورد‌های دامنه‌ی خود به‌جز رکورد root می‌توانید از این امکان (CNAME) استفاده کنید. هم‌چنین، این امکان روی پلن سازمانی محصول شبکه توزیع محتوا در دسترس قرار دارد.

 

مدیریت DNS رکورد‌ها در کنترل پنل‌های CPanel و DirectAdmin

در کنترل پنل‌های  CPanel در قسمت Zone Editor می‌توانید رکوردهای DNS خود را مدیریت کنید.

CNAME-1.jpg

هم‌چنین در کنترل پنل‌های DirectAdmin در قسمت DNS Management می‌توانید رکوردهای DNS خود را مدیریت کنید.

CNAME-2.jpg