help-header

چه طور می‌توان از IP واقعی کاربر نهایی آگاه شد؟

از آن‌جا که شبکه ابر آروان به‌شکل میانجی معکوس (Reverse Proxy) عمل می‌کند، تمامی درخواست‌های رسیده به سرور(های) اصلی وب‌سایت یا وب‌سرویس در لاگ‌های سرور اصلی وب‌سایت به ظاهر از IPهای ابر آروان آمده است. به‌منظور اطلاع دادن آدرس IP واقعی کاربر به مدیر وب‌سایت، ابر آروان آدرس اصلی کاربر را در هدر HTTP در فیلد مشخصی ذکر می‌کند.

ابر آروان سه هدر ست می‌کند که برای دانستن آدرس IP اصلی کاربر باید از آن‌ها استفاده کرد. از جمله X-Real-IP و ar-real-ip و هدر استاندارد X-Forwarded-For.

در این راهنما به شیو‌ه‌ی مشاهده‌ی IP اصلی کاربران در زبان‌های مختلف می‌پردازیم. برای راهنمایی بیش‌تر درباره‌ی لاگ کردن صحیح IPها، می‌توانید از راهنمای فنی شیوه لاگ کردن آدرس IP واقعی کاربر در وب‌سرور استفاده کنید.

شیوه‌ی دیدن IP اصلی کاربر در ASP.Net

برای گرفتن IP اصلی کاربر در ASP.Net از تکه کد زیر استفاده می‌کنیم:


Public string function get_real_ip_addr(){

if(!IsEmpty(Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]))

return Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]. Split(',')[0].Trim();

else if(!IsEmpty(Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"]))

return Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"]

else

return Request.ServerVariables["AR_REAL_IP"];

}

String ip = get_real_ip_addr();

 

شیوه‌ی دیدن IP واقعی کاربر در PHPfunction get_real_ip_addr(){

if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) //check ip from share internet

{

$ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];

}

elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) //to check ip is pass from proxy

{

$ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];

}

elseif (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR']))

{

$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

}

else

{

$ip=$_SERVER['AR_REAL_IP'];

}

return $ip;

}

 

$ip = get_real_ip_addr()

 

شیوه‌ی دیدن IP اصلی کاربر در Python

برای برنامه‌نویسی تحت شبکه (Socket Programming) در زبان پایتون لازم است از کتابخانه‌ی Socket در برنامه‌ی خود استفاده کنید. با وارد کردن این کتابخانه می‌توانید از توابع و کلاس‌های آن برای این منظور استفاده کنید:import socket

 

def get_real_ip_addr(request):

x_forwarded_for = request.META.get(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’)

remote_addr = request.META.get(‘REMOTE_ADDR’)

if x_forwarded_for:

ip = x_forwarded_for.split(‘,’)[0]

elseif remote_addr:

ip = remote_addr

else:

ip = request.META.get(‘AR_REAL_IP’)

return ip

 

ip = get_real_ip_addr(request)