help-header

چگونه امتیاز سایت خود را به‌کمک آروان در سرویس GTMetrix افزایش دهید؟

سرویس GTMetrix یک ابزار جامع برای ارزیابی وب‌سایت شماست که با دو معیار مختلف Page Speed (متعلق به شرکت گوگل) و YSlow وب‌سایت شما را ارزیابی می‌کند و به آن امتیاز می‌دهد.

در این فرآیند، پارامتر‌هایی وجود دارد که به‌کمک CDN آروان می‌توان برخی از پارامتر‌ها را بهبود داد و به‌شکل کلی امتیاز وب‌سایت را بالا برد.

 

سرویس PageSpeed

پارامتر‌هایی که به‌‍کمک آروان می‌توان امتیاز آن را ارتقا داد:

  • پارامتر Leverage browser caching
  • پارامتر Minify CSS
  • پارامتر Minify HTML
  • پارامتر Minify JavaScript
  • پارامتر Enable gzip compression
  • پارامتر Optimize Images

 

سرویس YSlow

پارامتر‌هایی که به‌کمک آروان می‌توان امتیاز آن را ارتقا داد:

  • پارامتر Add Expires headers
  • پارامتر Minify JavaScript and CSS
  • پارامتر Compress components with gzip
  • پارامتر Use a Content Delivery Network (CDN)

 

ابتدا به قسمت قوانین صفحات در بخش «شبکه‌ی توزیع محتوا» بروید و قانون جدیدی برای «شتاب‌دهی» اضافه کنید.

mceclip0.png

سپس در قسمت شتاب‌دهی وب در بخش «شبکه‌ی توزیع محتوا» ، گزینه‌های «بازنویسی فایل‌های CSS» و «بازنویسی فایل‌های JavaScript» را روشن کنید تا فشرده‌سازی برای این نوع فایل‌ها نیز فعال شود.

*** اگر به اطلاعات بیش‌تری نیاز داشتید، راهنمای «بازنویسی فایل‌های HTML» را مطالعه کنید.

توجه داشته باشید این قسمت پارامتر‌های شماره‌ی ۲ و ۳ و ۴ سرویس PageSpeed و شماره‌ی ۲ سرویس YSlow را بهبود می‌دهد.

mceclip1.png

در گام بعد، تمامی گزینه‌های موجود در بخش‌های «فشرده‌سازی تصاویر» را روشن کنید تا تصاویر شما فشرده شوند.

توجه داشته باشید این قسمت پارامتر‌های شماره‌ی ۶ سرویس را بهبود می‌دهد.

mceclip2.png

 

سپس به قسمت «تبدیل فرمت تصاویر» بروید و تمامی گزینه‌های موجود در «تبدیل فرمت تصاویر به WebP» و «سایر تبدیل فرمت تصاویر» را روشن کنید تا فرمت تصاویر شما در مرورگر‌های پیشرفته به WebP تبدیل شود و فشرده‌سازی خوبی روی آن اعمال شود.

حال به قسمت قوانین صفحات در بخش «شبکه توزیع محتوا» بروید و یک قانون جدید با پارامتر‌های زیر بسازید.

mceclip5.png

مشابه این قانون را برای پسوندهای زیر نیز تعریف کنید:

jpg, jpeg, gif, css

 

برای دریافت امتیاز پارامتر CDN، کافی است از محصول شبکه توزیع محتوا ابر آروان استفاده کنید. با توجه به قرار گرفتن این محصول در میان CDNهای مورد تایید GTmetrix، این امتیاز به دامنه‌ی شما تعلق خواهد گرفت.