help-header

شیوه‌ محاسبه‌ آیتم‌های محصولات فاکتور در صورت‌حساب‌های آروان

در زمان محاسبه‌ی مصرف محصولات به‌وسیله‌ی کاربران، قیمت مربوط به آن‌ها براساس آیتم‌های مصرف‌شده بر ساعت و به‌شکل پلکانی حساب می‌شود. در این راهنما با بررسی یک نمونه، به شیوه‌ی محاسبه‌ی آیتم‌های محصولات در صورت‌حساب‌های آروان می‌پردازیم.

برای نمونه، در محصول رایانش ابری قیمت CPU را در نظر می‌گیریم که در آن ۱ هسته در ساعت رایگان و به‌ازای هر هسته‌ی بیش‌تر در ساعت، ۴۹۰ ریال محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه‌ برای کاربری با ۲ هسته CPU برای مدت زمان ۹ ساعت به شکل زیر است.

 

مبلغ نهایی(ريال) =قیمت واحد x مدت زمان استفاده x (مقدار رایگان – مقدار منابع)

(۲– ۱)x۹x۴۹۰= ۴,۴۱۰ (ریال)

 

برای اطلاع دقیق از قیمت‌های به‌روز، صفحه‌ی شیوه‌ی قیمت‌گذاری محصولات آروان را ببینید. هم‌چنین با استفاده از ماشین‌حساب ابری آروان می‌توانید مصرف خود را بدون نیاز به استفاده از فرمول‌ها محاسبه و مقایسه کنید.

در نظر داشته باشید اگر از محصول رایانش ابری آروان (IaaS) استفاده می‌کنید، با خاموش بودن ابرک،  هزینه‌ی استفاده از دیسک‌ها و IP هم‌چنان محاسبه خواهد شد. به‌ همین دلیل برای نمونه در مثال بالا اگر از دیسک، ۵۰/۶۷ ساعت استفاده شود، اما از CPU و RAM به‌مدت ۹ ساعت استفاده شده باشد، یعنی این ابرک به‌مدت ۹ ساعت روشن و ۴۱/۶۷ ساعت خاموش بوده است. به این ترتیب هزینه‌ی مربوط به RAM و CPU برای ۹ ساعت و هزینه‌های مربوط به دیسک و IP  به مدت ۵۰/۶۷ ساعت محاسبه خواهد شد.

هم‌چنین با Resize کردن منابع ابرک خود، مقدار استفاده‌ی شما برابر با میانگین استفاده از آن منبع است.