help-header

گزارش‌های پنل ویدیو آروان

در پنل ویدیو آروان گزارش‌های متنوعی از بخش‌های مختلف سرویس مانند گزارش مصرف ترافیک، گزارش مصرف حجم فضای ذخیره‌سازی و گزارش‌های مخصوص کاربران در اختیار شما قرار دارد.

در قسمت «پیش‌خوان» اطلاعات کلی این موارد آورده شده است.

اطلاعاتی مانند:

  • ترافیک مصرفی یک‌‌‌ماه گذشته
  • حجم مصرفی کلی
  • تعداد درخواست‌های امن
  • تعداد تبدیل‌های هم‌زمان
  • تعداد کانال‌ها
  • تعداد ویدیو‌های موفق
  • تعداد ویدیوهای در حال پردازش
  • تعداد ویدیوهای ناموفق

Video-Report-Arvan-1.png

 

با انتخاب قسمت «گزارش‌ها» می‌‌توانید گزارش‌های مربوط به ترافیک مصرفی و گزارش‌های تحلیلی کاربران را با جزییات بیش‌تر در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنید.

برای نمونه گزارش زیر تحلیل ترافیکی دامنه‌ی ویدیو در بازه‌ی یک هفته‌ای را نشان می‌دهد.

Video-Report-Arvan-2.png

 

در قسمت تحلیل کاربران نیز گزارش‌هایی مانند تعداد مجموع بازدید ویدیو‌ها و زمان بیش‌ترین بازدید به شما نمایش داده می‌شود. در قسمت پایین صفحه، گزارش‌های مخصوص کاربران با جزییات بیش‌تر مانند نوع سیستم‌عامل، دستگاه و مرورگر به تفکیک در اختیار شماست.

Video-Report-Arvan-3.png