help-header

بررسی گزارش‌های سرویس میزبانی ویدیو

برای بررسی دقیق عمل‌کرد ویدیوهای بارگذاری شده در پنل کاربری ابر آروان می‌توانید از گزارش‌های مختلفی که در این بخش فراهم شده است استفاده کنید. در بخش مربوط به محصول پلتفرم ویدیو در پنل کاربری ابر آروان، گزارش‌های متنوعی از بخش‌های مختلف این سرویس مانند گزارش مصرف ترافیک و گزارش‌های مخصوص کاربران مانند منطقه‌ی جغرافیایی و میزان بازدید آن‌ها در اختیار شما قرار دارد.

برای مشاهده‌ی گزارش‌های مربوط به ترافیک مصرفی و صرفه‌جویی شده به‌وسیله‌ی سرویس میزبانی ویدیو ابر آروان و به تفکیک زمان، می‌توانید گزینه‌ی تحلیل ترافیک را انتخاب کنید.

22.JPG

 

در قسمت تحلیل کاربران نیز گزارش‌هایی مانند تعداد مجموع بازدید ویدیو‌ها و زمان بیش‌ترین بازدید به شما نمایش داده می‌شود. 

22.JPG

هم‌چنین، در بخش موقعیت جغرافیایی، می‌توانید گزارشی از موقعیت جغرافیایی کاربرانی که درخواست پخش ویدیوهای شما را داشته‌اند، مشاهده کنید.

33.JPG