help-header

ایجاد پروفایل ویدیو در پنل کاربری ابر آروان

برای آپلود ویدیو در سرویس میزبانی ویدیو ابر آروان باید مواردی مانند کیفیت‌های متفاوت، جایگاه‌ لوگو، رمزنگاری، سرعت پردازش ویدیو و… تنظیم کنید. با ساختن یک پروفایل، دیگر نیازی نیست به‌ازای هر بار آپلود ویدیو، این دست تنظیمات را انجام دهید؛ تنها کافیست پروفایلی که از قبل ساخته‌اید را در حین آپلود ویدیو انتخاب کنید.

در این راهنما به شیوه‌ی اضافه کردن پروفایل در پنل کاربری ابر آروان می‌پردازیم. هم‌چنین، با استفاده از ویدیوی زیر می‌توانید این تنظیمات را به‌شکل تصویری مشاهده کنید.

ایجاد پروفایل

برای ساخت پروفایل در پنل آروان به بخش پروفایل بروید.

01.jpg

پس از فشردن دکمه‌ی «افزودن پروفایل» صفحه‌ی زیر را می‌بینید:

02.jpg

در این بخش پس از وارد کردن نام و توضیحات باید نوع خروجی و عکس کاور ویدیو را انتخاب کنید.

 

عکس کاور

پس از انتخاب ثانیه‌ی موردنظر در ویدیو، آن بخش به‌عنوان کاور انتخاب می‌شود. زمانی‌که ویدیو پخش نشده باشد، از عکس کاور به‌عنوان نمایش دهنده‌ی ویدیو استفاده می‌شود.

 

نوع خروجی

شما در سرویس ویدیو آروان می‌توانید برای ویدیوی خود کیفیت‌های متفاوتی را در نظر بگیرید تا کیفیت پخش ویدیو برمبنای سرعت اینترنت کاربر تغییر کند.

اگر نوع خروجی را در حالت اتوماتیک قرار دهید، این مقادیر به‌شکل اتوماتیک برمبنای کیفیت ویدیوی شما تنظیم می‌شود، اما در حالت دستی می‌توانید کیفیت‌های متفاوت را خودتان تنظیم کنید.

برای نمونه در تصویر زیر سه پروفایل با سه کیفیت متفاوت تنظیم شده است. پیشنهاد ما استفاده از حالت اتوماتیک است تا درگیر پیچیدگی‌های کیفیت ویدیو و صدا نشوید ولی در موقعیتی که احتیاج به تنظیم دقیق این پارامتر‌ها هست می‌توان از این گزینه استفاده کرد.

03.jpg

 

در جدول‌های زیر می‌توانید استاندارد‌های معمول تنظیمات ویدیو برای نسبت‌های ۳x۴ ،۱۶x۹ و ۱۶x۱۰ را مشاهده کنید.

نسبت ابعاد ۹:۱۶

ردیف نسبت‌ تصویر رزولوشن نام مستعار بیت‌ریت تصویر بیت‌ریت صدا مجموع بیت‌ریت
۱ ۹:۱۶ ۱۴۴x۲۵۶ - ۲۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰
۲ ۹:۱۶ ۲۴۰x۴۲۶ - ۴۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۴۶۴۰۰۰
۳ ۹:۱۶ ۳۶۰x۶۴۰ - ۸۰۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۸۹۶۰۰۰
۴ ۹:۱۶ ۴۸۰x۸۵۴ - ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۱۶۲۸۰۰۰
۵ ۹:۱۶ ۷۲۰x۱۲۸۰ HD ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۶۰۰۰ ۲۷۵۶۰۰۰
۶ ۹:۱۶ ۱۰۸۰x۱۹۲۰ FULL HD ۴۵۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۸۲۰۰۰۰
۷ ۹:۱۶ ۱۴۴۰x۲۵۶۰ 2K ۸۰۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۸۳۲۰۰۰۰
۸ ۹:۱۶ ۲۱۶۰x۳۸۴۰ 4K ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰  ۱۸۳۲۰۰۰۰

 

نسبت ابعاد ۳:۴

ردیف نسبت‌ تصویر رزولوشن نام مستعار بیت‌ریت تصویر بیت‌ریت صدا مجموع بیت‌ریت
۱ ۳:۴ ۱۴۴x۱۹۲ - ۲۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰
۲ ۳:۴ ۳۲۰x۲۴۰ - ۴۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۴۶۴۰۰۰
۳ ۳:۴ ۳۶۰x۴۸۰ - ۸۰۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۸۹۶۰۰۰
۴ ۳:۴ ۴۸۰x۶۴۰ - ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۱۶۲۸۰۰۰
۵ ۳:۴ ۷۲۰x۹۶۰ HD ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۶۰۰۰ ۲۷۵۶۰۰۰
۶ ۳:۴ ۱۰۸۰x۱۴۴۰ FULL HD ۴۵۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۸۲۰۰۰۰
۷ ۳:۴ ۱۴۴۰x۱۹۲۰ 2K ۸۰۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۸۳۲۰۰۰۰
۸ ۳:۴ ۲۱۶۰x۲۸۸۰ 4K ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۱۸۳۲۰۰۰۰