help-header

چگونه وضعیت ابرک خود را مانیتور کنید؟

برای مانیتورینگ وضعیت ابرک‌ها می‌توان وارد بخش «گزارش‌ها» در پنل شد. در این قسمت دو گزینه برای انتخاب وجود دارد: بخش محدودیت‌ها و بخش گزارش لحظه‌ای ابرک‌ها.

در بخش «محدودیت‌ها» می‌توانید کل منابعی که تمام ابرک‌های شما مصرف کرده‌اند و سقف منابعی که در اختیار شما قرار دارد را مشاهده کنید. 

1111.jpg

 

بخش «گزارش لحظه‌ای ابرک‌ها» مربوط به مانیتور کردن لحظه‌ای وضعیت ابرک است. پس از ورود به این بخش و انتخاب ابرک، می‌توانید وضعیت لحظه‌ای ابرک‌ها در مورد دیسک، پردازنده، شبکه و رم را به‌شکل جداگانه مشاهده کنید. هم‌چنین می‌توانید بازه‌ی زمانی مشاهده‌ی گزارش را نیز تغییر دهید.

 

222.jpg