help-header

IP شناور چیست؟

هنگامی‌که یک ابرک جدید ایجاد می‌کنید، به‌شکل پیش‌فرض ابرک شما دارای IP اینترنتی است و می‌توانید به ابرک خود متصل شوید. اما هنگامی‌که ابرک خود را در شبکه‌ی خصوصی ایجاد می‌کنید، ابرک شما یک نشانی IP در Range شبکه‌ای که خودتان تعریف کرده‌‍اید، دریافت می‌کند و در نتیجه، از داخل ابرک امکان دسترسی به اینترنت را نخواهید داشت. در چنین مواقعی IP شناور یا FloatIP به‌کار می‌آید.

IP شناور یک نشانی IP معتبر اینترنتی را به IP ابرک شما NAT می‌کند و به این ترتیب امکان دسترسی به اینترنت را از داخل ابرک خواهید داشت. بنابراین شما در داخل ابرک هیچ IP معتبری مشاهده نمی‌کنید و تنها همان نشانی شبکه‌ی خصوصی را خواهید دید.

نکته‌ی مهم این است که هنگام ساخت شبکه‌ی جدید باید دقت کنید حتمن برای Subnet، نشانی Gateway وارد کنید. این نشانی می‌تواند هر نشانی در بازه‌ی IP که خودتان مشخص کرده‌اید باشد. برای نمونه، اگر هنگام ساخت یک شبکه‌ی خصوصی جدید، Subnet Range را 10.0.0.0/24 داده باشید، نشانی Gateway می‌تواند 10.0.0.1 یا هر IP دیگری در این Range باشد. به این ترتیب امکان استفاده از IP شناور را خواهید داشت.