نویسنده : Arvan

انتخاب منطقه جغرافیایی

linkedin

در این بخش می توانید انتخاب کنید ماشین مجازی شما در کدام دیتاسنتر ما قرار گیرد. ما همواره سعی می کنیم تعداد دیتاسنتر های خود در مناطق مختلف جغرافیایی را افزایش دهیم. به این ترتیب دست کاربران برای انتخاب بهترین نقطه باز تر خواهد بود.

arvancloud-region.png

مطالب مرتبط