help-header

بررسی رکورد SRV و تنظیم آن در پنل کاربری ابر آروان

رکورد SRV مشخص‌کننده‌ی هاستی پشتیبانی‌کننده از یک سرویس خاص است. به بیان ساده اگر کاربری (اپلیکیشنی) درخواست دسترسی به یک سرویس خاص را برای سرور DNS ارسال کند، در پاسخ برای آن رکورد SRV حاوی نام دامنه و شماره پورتی که سرویس روی آن فعال است، ارسال می‌شود.

 

قالب رکورد SRV و پارامترهای آن

قالب رکورد SRV به‌شکل زیر است:

 _Service._Proto.Name TTL Priority Weight Port Target 
 • Service: نام سرویس مورد نظر همانند: sip، IMAP ،FTP و...
 • Proto: پروتکل انتقال مورد استفاده‌ی سرویس؛ این پروتکل معمولن TCP یا UDP است.
 • Name: نام دامنه‌ای که از سرویس مشخص‌شده در این رکورد، پشتیبانی می‌کند همانند: com
 • TTL: مدت‌ زمان اعتبار رکورد SRV
 • Priority (اولویت): اگر چند رکورد SRV مختلف برای یک سرویس تعریف شود با استفاده از priority می‌توان مشخص کرد که کدام رکورد ابتدا بررسی شود. برای نمونه تصور کنید دو رکورد SRV همانند زیر تعریف شده است. در این نمونه، ابتدا خط اول چون اولویت کم‌تری دارد، بررسی می‌شود.
 _imaps._tcp.example.com 10  1  8080 exampledomain.com
 
_imaps._tcp.example.com 20  1  8080 exampledomain.com
 • Weight (وزن): اگر دو رکورد SRV دارای اولویت یک‌سانی باشند، اپلیکیشن از مقدار تعیین‌شده برای Weight برای انتخاب رکورد SRV ارجح‌تر استفاده می‌کند. هر رکوردی که Weight بیش‌تری داشته باشد، اولویت بالاتری دارد.
 • Port: شماره پورتی که سرویس مربوطه روی آن در حال اجرا است.
 • Target: نام هاستی که اپلیکیشن برای استفاده از سرویس مربوطه باید به آن متصل شود.

 

تنظیم رکورد SRV در پنل کاربری ابر آروان

برای تنظیم رکورد SRV، به محصول CDN، بخش مدیریت رکورد‌ها بروید و در بخش تنظیمات DNS، نوع رکورد را SRV و عنوان را به‌شکل زیر وارد کنید:

 @_service._proto.example.com.

 

0111.jpg

 

سپس در بخش پورت، شماره پورتی که سرویس روی آن در حال اجرا است و در بخش مقدار نیز رشته‌ای به فرمت زیر وارد کنید. اگر قصد تعریف چند رکورد SRV دارید، می‌توانید برای اولویت‌دهی به آن‌ها از بخش‌های وزن و اولویت متناسب با نیاز خود استفاده کنید.

exampledomain.com

 

0222.jpg