help-header

تنظیمات DNS Health Check در پنل ابر آروان

وظیفه‌ی رکورد A، نگاشت نام دامنه به یک آدرس IP (آدرس IP سرور اصلی میزبان سایت) است. گاهی نیاز است تا برای افزایش قابلیت دسترسی، به‌ازای یک دامنه چند سرور مختلف داشت. برای نمونه، سرویس/ وب‌سایتی که باید ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته دردسترس باشد. در چنین موقعیتی برای رفع مشکل عدم دسترسی، از چند سرور به‌عنوان میزبان سایت (به‌ازای هر سرور یک IP) استفاده می‌شود و در نتیجه به‌ازای یک رکورد A، باید چند آدرس IP مختلف تعریف کرد.

یک روش برای بررسی دردسترس بودن تمام سرورها برای پاسخ‌گویی به درخواست کاربران، استفاده از DNS health check است. قابلیت health check این امکان را فراهم می‌کند که بتوان به یک URL خاص (برای نمونه صفحه اصلی سایت)، روی یک پورت خاص و از طریق یک پروتکل خاص، در یک بازه‌ی زمانی مشخص، درخواست HTTP/HTTPS ارسال کرد.

اگر از جانب IPهای تنظیم شده به‌ازای یک رکورد A پاسخی با کد وضعیت ۲۰۰ دریافت شود، به‌منزله‌ی آن است که آن سرور اکنون قادر به پاسخ‌گویی به درخواست کاربران است. هر پاسخ دیگری، به‌معنای دردسترس نبودن آن سرور و حذف آدرس IP آن از فهرست IPهای تنظیم شده می‌شود.

 

تنظیمات کلی DNS health check در پنل کاربری ابر آروان

در پنل کاربری ابر آروان، محصول DNS ابری، بخش تنظیمات Health Check می‌توان تنظیمات کلی DNS health check را مشخص کرد. برای انجام این تنظیمات نخست نیاز است تا فعال‌سازی تنظیمات Health Check را در وضعیت روشن قرار دهید.

DNS-health-check-1.png

در بخش کم‌ترین تعداد پاسخ‌های مجاز می‌توان مشخص کرد که برای IPهای تنظیم شده به‌ازای یک رکورد چه تعداد درخواست ارسال شود. در بخش کم‌ترین تعداد پاسخ‌های خطا می‌توان مشخص کرد که اگر از بین درخواست‌های ارسالی برای یک IP، این تعداد مشخص پاسخ داده نشوند، آن IP باید از فهرست IPها حذف شود. هم‌چنین در بخش مدت زمان استراحت می‌توان مشخص کرد که این درخواست‌ها هر چند ثانیه یک‌بار ارسال شوند.

برای نمونه اگر برای بخش تعداد پاسخ‌های مجاز، مقدار ۳، برای کم‌ترین تعداد پاسخ‌های خطا، مقدار ۳ و برای بخش مدت زمان، مقدار ۱۰ ثانیه تنظیم شود (مقادیر پیش‌فرض) به این معناست که برای IPهای تنظیم شده برای یک رکورد، هر ۱۰ ثانیه یک‌بار سه درخواست ارسال شده و اگر به‌ازای هر سه درخواست ارسالی پاسخی دریافت نشود،  آن IP از فهرست IPها حذف شود.

 

تنظیمات DNS Health Check در بخش مدیریت رکوردها

در پنل کاربری ابر آروان، به محصول DNS ابری، بخش مدیریت رکوردها بروید و روی آیکون ویرایش روبه‌روی رکورد A مربوطه کلیک کنید.

DNS-health-check.png

در پنجره‌ی باز شده، نخست در قسمت مقدار، IPهای اضافه‌تر به‌ازای این رکورد A را وارد کنید. برای تعریف IPهای بیش‌تر روی آیکون مثبت کلیک کنید تا کادر جدیدی برای وارد کردن آدرس IP باز شود.

DNS-health-check-3.png

نکته: دقت داشته باشید که در این بخش آدرس‌های IP سرورهای اصلی میزبان سایت شما باید وارد شوند و نه آدرس‌های سرورهای لبه ابر آروان.

در قسمت نوع پاسخ، می‌توان مشخص کرد که هنگام اجرای دستورات nslookup یا dig نتیجه به چه شکل نمایش داده شود. برای نمونه اگر نوع پاسخ، تکی مشخص شود، این دستورات تنها نخستین IP مشخص شده برای رکورد را مورد درخواست قرار داده و پاسخ برگردانده شده از سمت آن را نشان می‌دهند. در حالت چندتایی، درخواستی به تمام IPهای مشخص شده برای رکورد ارسال شده و پاسخ همه‌ی آن‌ها در خروجی نشان داده می‌شود.

در بخش توزیع بار می‌توان مشخص کرد که توزیع درخواست‌های ارسالی به‌سمت سرورها به‌شکل نوبتی باشد یا نوبتی با وزن.  توزیع بار به‌شکل نوبتی به این شکل است که به‌ازای IPهای ثبت شده، به نوبت درخواستی ارسال می‌شود. در حالت نوبتی با وزن، به IPها متناسب با وزنی که برای آن‌ها تعیین شده است، درخواست ارسال می‌شود.

در بخش موقعیت جغرافیایی اگر گزینه‌ی خودکار مشخص شود، براساس IP کاربر و موقعیت جغرافیایی آن، درخواست به نزدیک‌ترین آدرس IP ثبت شده ارسال می‌شود. اگر این گزینه، دستی تعیین شود، می‌توان مشخص کرد که یک IP تنها برای درخواست‌های یک منطقه‌ی جغرافیایی خاص (مثلن ایران) استفاده شود.

مدت زمان اعتبار (TTL)، مشخص‌کننده‌ی زمانی است که این رکورد می‌تواند در recursive resolver،  ذخیره (cache) شود.

در بخش تنظیمات Health Check، نخست وضعیت را فعال کنید. سپس در بخش پروتکل، پروتکل ارسال درخواست را مشخص کنید (HTTP یا HTTPS). در بخش پورت، شماره پورتی که درخواست باید روی آن ارسال شود، مشخص کنید و درنهایت در بخش نشانی، مسیری از سایت که برای تست، باید درخواستی به آن ارسال شود، مشخص کنید. برای نمونه اگر نشانی صفحه اصلی وب سایت شما www.example.com/home.html است، در بخش نشانی، تنها کافی است مسیر home.html را وارد کنید.

DNS-health-check-4.png

 

مشاهده‌ی گزارش‌های حاصل از DNS Health Check

شما می‌توانید در قسمت وضعیت Health Check، زیرگروه بخش گزارش‌ها از محصول DNS ابری در پنل کاربری ابر آروان، گزارش‌های حاصل از DNS Health Check را مشاهده کنید.