help-header

برطرف کردن مشکل امتیاز پایین Use a CDN هنگام استفاده از CDN ابر آروان در GTmetrix

پرسشی که برای بسیاری از کاربران ابر آروان مطرح می‌شود آن است که چرا با وجود استفاده از محصول CDN ابر آروان، هنگام گزارش‌گیری در سایت GTmetrix در زبانه‌ی YSlow، گزینه‌ی (Use a Content Delivery Network (CDN هیچ امتیازی کسب نکرده است؟

پاسخ آن است که معیار سایت GTmetrix برای امتیازدهی به این گزینه، توافقی است که با CDNهای مختلف انجام می‌دهد. بنابراین، اگر CDNای این توافق‌نامه را با GTmetrix نداشته باشد، در فهرست CDNهای این سایت نخواهد بود و هنگامی‌که سایت استفاده‌کننده از محصول آن CDN، از GTmetrix گزارش‌گیری می‌کند با مقدار صفر برای گزینه‌ی (Use a Content Delivery Network (CDN مواجه می‌شود.

پس مقداردهی به پارامتر (Use a Content Delivery Network (CDN براساس یک تکنولوژی ویژه نیست بلکه براساس توافقنامه‌ی میان GTmetrix و CDNهای مختلف است.

گفتنی است که ابر آروان در حال مکاتبه با GTmetrix برای افزودن نام خود به فهرست CDNهای مورد توافق این ابزار آنلاین است.

یک روش برای حل این مشکل، آن است که در سایت GTmertix ثبت نام کنید. سپس به بخش User settings بروید و در قسمت (YSlow CDN Hostnames (one per line، نام دامنه‌ی خودو ابر آروان را وارد کنید و گزینه‌ی save را بزنید.

mceclip6.png

حال اگر دوباره وب‌سایت خود را بررسی کنید، امتیاز گزینه‌ی (Use a Content Delivery Network (CDN در بخش YSlow را دریافت خواهید کرد.