help-header

کلاستر چیست؟

کلاستر یا کلاسترینگ عبارت است از گروه‌بندی و به کار گرفتن چند سرور مختلف، به عنوان یک سرور و سیستم واحد به طوری که بازدهی و عملکرد آن سیستم چند برابر شود.

با توجه به معماری طراحی شده برای Cluster، هرکدام از این سرورها می‌توانند در گروه خود به شکل انفرادی عمل کنند یا وظایف محوله بین تمام سرورهای کلاستر شده تقسیم شود.

از کلاسترینگ در صنایع و بخش‌های مختلف استفاده می‌شود ولی عام‌ترین استفاده از کلاستر در صنعت آی‌تی و مخابرات است برای فضاهای ذخیره‌سازی، دیتابیس‌ها و سرورها پردازشی است.

 

انواع کلاستر

از کلاستر کردن سرورها معمولا برای دو هدف اصلی استفاده می‌شود:

  • کارایی بالا: ذخیره‌سازی داده و پشتیبان
  • دسترسی بالا: لود بالانسینگ و پردازش

 

در حالت اول روی سرورهایی که با هم Cluster می‌شود دیتای یک‌سانی ذخیره می‌شود و با ورود اطلاعات جدید به یک سرور، سایر سرورها نیز عینا آن اطلاعات را به صورت خودکا روی خود کپی و نگهداری می‌کنند. به این ترتیب اگر به هر دلیلی یکی از سرورها از کار بیفتد یا اطلاعات آن دچار اشکال شود، می‌توان از اطلاعات ذخیره شده روی سایر سرورها استفاده کرد.

این اطلاعات می‌تواند روی دیسک‌های مختلف یک سرور ذخیره شده باشد یا روی سرورهایی که در نقاط مختلف جهان قرار دارتد.

معمولا سایت‌ها یا شرکت‌هایی که داده‌های بسیار مهمی دارند و نمی‌خواهند خطری متوجه از دست دادن این داده‌ها شود، از کلاستر استفاده می‌کنند تا همواره اطلاعاتشان در امان بماند.

 

در حالت دوم از Cluster در شرایطی که بار زیاد پردازشی متوجه سیستم است، استفاده می‌شود. مثلا اگر سازمانی یک پایگاه داده عظیم داشته باشد و در لحظه هزاران ریکوئست به آن ارسال شود، با کلاستر کردن چند سرور می‌توان بار پردازش را میان آنها بالانس کرد تا هر سرور بخشی از کار را برعهده بگیرد و سرعت پاسخگویی سیستم بیشتر شود.

 

یکی از تفاوت‌های این دو حالت در این است که در حالت اول تنها یکی از سرورها به درخواست‌ها پاسخ می‌دهد و در صورت از دسترس خارج شدن سرور اول، درخواست‌ها به سرور دوم ارسال می‌شود، اما در حالت دوم همه سرورهای کلاستر شده با هم به درخواست‌ها پاسخ می‎دهند تا بار پردازشی تقسیم شود.