help-header

هدرهای ar-cache و ar-atime

پس از فعال‌سازی محصول CDN ابر آروان، هِدرهای ar-cache و ar-atime در پاسخ درخواست‌های کاربر به سایت شما، نمایش داده می‌شوند.

aa.jpg

 

معرفی ar-cache

هِدر ar-cache می‌تواند دارای یکی از مقادیر MISS،HIT و یا BYPASS باشد.

MISS.png

 

ar-cache با مقدار MISS به این معنی است که محتوای درخواست شده در سرورهای ابر آروان Cache نشده است و مستقیم از سرور اصلی سایت به کاربر بازگردانده می‌شود. این مقدار در نخستین درخواست کاربر به سایت (از هر پاپ سایت آروان)، MISS است.

ar-cache با مقدار HIT به این معنی است که محتوای سایت موردنظر در سرورهای ابر آروان Cache شده است و کاربر در حال دریافت محتوای Cache شده از سرورهای ابر آروان است.

HIT.png

ar-cache با مقدار BYPASS به این معنی است که این محتوا از سایت موردنظر به‌هیچ‌عنوان روی سرورهای آروان Cache نمی‌شود و همیشه درخواست برای دریافت این محتوا به سرور اصلی وب‌سایت ارسال می‌شود و محتوا از روی سرور اصلی به کاربر نمایش داده می‌شود.

BYPASS.png

چنان‌چه صفحاتی از سایت شما دارای ar-cache به‌شکل BYPASS هستند و می‌خواهید این مقادیر در سرورهای ابر آروان به‌شکل Cache شده (HIT) تنظیم شوند، می‌توانید از بخش قوانین خاص در پنل ابر آروان این صفحات را برای Cache شدن تعریف کنید.

bbbb.jpg

 

معرفی ar-atime

یکی دیگر از هِدرهای ارسالی از سمت ابر آروان ar-atime‌ است.

مقدار ar-atime زمانی که ar-cache  دارای مقدار MISS و BYPASS باشد به‌معنی مدت زمان پاسخ‌گویی سرور اصلی به سرورهای ابر آروان است و اگر ar-cache  به‌شکلHIT باشد، ar-atime به‌معنی مدت‌زمان پاسخ سرورهای ابر آروان به کاربر است.