help-header

هدرهای ar-cache و ar-atime

پس از فعال‌سازی محصول CDN ابر آروان، هِدرهای ar-cache و ar-atime در پاسخ درخواست‌های کاربر به سایت شما، نمایش داده می‌شوند.

aa.jpg

 

معرفی ar-cache

هِدر ar-cache می‌تواند دارای دو مقدار MISS و HIT باشد.

header-2.png

 

ar-cache با مقدار MISS به این معنی است که محتوای درخواست شده در سرورهای ابر آروان Cache نشده است و مستقیم از سرور اصلی سایت به کاربر بازگردانده می‌شود. این مقدار در نخستین درخواست کاربر به سایت (از هر پاپ سایت آروان)، MISS است.

و ar-cache با مقدار HIT به این معنی است که محتوای سایت موردنظر در سرورهای ابر آروان Cache شده است و کاربر در حال دریافت محتوای Cache شده از سرورهای ابر آروان است.

header-3.png

چنان‌چه صفحاتی از سایت شما دارای ar-cache به‌شکل MISS هستند و می‌خواهید این مقادیر در سرورهای ابر آروان به‌شکل Cache شده (HIT) تنظیم شوند، می‌توانید از بخش قوانین خاص در پنل ابر آروان این صفحات را تعریف کنید.

bbbb.jpg

 

معرفی ar-atime

یکی دیگر از هِدرهای ارسالی از سمت ابر آروان ar-atime‌ است.

مقدار ar-atime زمانی که ar-cache  دارای مقدار MISS باشد به‌معنی مدت زمان پاسخ‌گویی سرور اصلی به سرورهای ابر آروان است و اگر ar-cache  به‌شکلHIT باشد، ar-atime به‌معنی مدت‌زمان پاسخ سرورهای ابر آروان به کاربر است.