help-header

ویدیو آموزشی اجرای Docker Image با استفاده از پنل کاربری ابر آروان

در سکوی ابری آروان، امکان استفاده از ایمیج‌هایی که قبلن ایجاد و روی Repository شخصی یا داکر قرار داده شده، برای استقرار اپلیکیشن استفاده کرد. در این ویدیوی آموزشی، شیوه‌ی اجرای یک Docker Image روی سکوی ابری و از طریق پنل کاربری ابر آروان را بررسی خواهیم کرد.