help-header

استفاده از دامنه شخصی در فضای ابری آروان

اگر از محصول فضای ابری آروان استفاده می‌کنید، ممکن است نیاز داشته باشید با آدرس دامنه‌ای به جز آدرس پیش‌فرض تخصیص داده شده، به فایل‌های خود دسترسی داشته باشید. این امکان از طریق انجام تنظیماتی روی پنل کاربری ابر آروان ممکن است.
در این ویدیو آموزشی، به شیوه‌ی اتصال دامنه‌ی شخصی به فضای ابری آروان می‌پردازیم.