help-header

ویدیو آموزشی ایجاد Docker Registry در پنل کاربری ابر آروان

یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ذخیره و نگه‌داری از Imageهای داکری در سرویس‌های PaaS، استفاده از یک فضای ذخیره‌سازی داخلی مانند Docker Registry است. با استفاده از Docker Registry می‌توانید به‌سادگی به Imageهای داکری مورد نظر خود دسترسی داشته باشید.

در این ویدیو آموزشی شیوه‌ی ایجاد یک Docker Registry در پنل کاربری ابر آروان را بررسی می‌کنیم.