help-header

ویدیوی آموزشی آغاز کار با پلتفرم ابری آروان

اولین گام در کار با محصول پلتفرم ابری آروان ساخت یک پروژه در پنل کاربری ابر آروان است. در ادامه باید تنظیمات اصلی در این رابطه انجام شوند تا یک پلتفرم ابری مناسب آماده استفاده شود.

در این راهنمای ویدیویی شیوه‌ی ایجاد یک پروژه در پلتفرم ابری آروان را بررسی می‌کنیم.