help-header

ویدیو آموزشی تغییر اندازه PVC در پلتفرم ابری آروان

در بسیاری از موارد و در زمان استفاده از سرویس‌های PaaS ممکن است به دلایل مختلف نیاز به تغییر اندازه‌ی دیسک‌های متصل‌شده به یک پاد را داشته باشید.

در این ویدیو آموزشی، شیوه‌ی تغییر اندازه‌ی PVC در پلتفرم ابری آروان را بررسی خواهیم کرد.