help-header

ویدیو آموزشی بررسی خطای Exceeded Quota

خطای Exceeded Quota یکی از خطاهای رایج در زمان استفاده از سرویس‌های PaaS به‌شمار می‌آید. در این ویدیو آموزشی به بررسی این خطا در پلتفرم ابری آروان و شیوه‌ی برطرف کردن آن می‌پردازیم.