help-header

ویدیو آموزشی استفاده از کاتالوگ‌ها در پلتفرم ابری آروان

کاتالوگ‌ها نرم‌افزارهای از پیش آماده‌ی پلتفرم ابری هستند که تنها با تخصیص منابع و نام می‌توانید آن‌ها را اجرا کنید. برای دسترسی به این برنامه‌ها کافی است به بخش PaaS‌ در پنل کاربری ابر آروان بروید.

در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی استفاده از کاتالوگ‌ها در پلتفرم ابری آروان می‌پردازیم.