help-header

ویدیو آموزشی حذف اپلیکیشن‌ها از پلتفرم ابری

در بعضی موارد نیاز به حذف اپلیکیشن‌ها از پلتفرم ابری خود خواهید داشت. این ویدیو آموزشی شما را در این زمینه راهنمایی می‌کند.