help-header

ویدیو آموزشی ساخت Jenkins با استفاده از کاتالوگ‌ها

با استفاده از کاتالوگ‌ها می‌توانید به‌سادگی اپ‌های مختلف را روی پلتفرم ابری آروان نصب و راه‌اندازی کنید. در این ویدیو آموزشی شیوه‌ی ساخت Jenkins روی پلتفرم ابری آروان با استفاده از کاتالوگ‌ها را بررسی می‌کنیم.