help-header

تنظیم دامنه شخصی بر روی کانتینر ابری آروان

کانتینر ابری نوعی محصول بر پایه‌ی رایانش ابری است که سرویس‌‎دهنده با ایجاد امکانات سخت‌افزاری و برخی ابزارها، سرعت توسعه نرم‌افزار را بالا برده و دغدغه‌ی توسعه‌دهنده را در ارتباط با زیرساخت‌های موردنیاز محصول، رفع می‌‌کند.
در این راهنما به شیوه‌ی تنظیم دامنه‌ی شخصی جهت استفاده در کانتینر ابری آروان می‌پردازیم. 

پیش‌نیاز

تنظیم دامنه شخصی از طریق پنل کاربری

در راهنمای استفاده از Route در کانتینر ابری آروان بیان شد که چگونه می‌توان از طریق Route به اپلیکیشن، درخواست‌های HTTP و HTTPS ارسال کرد. در این مقاله چگونگی استفاده از دامنه‌ی شخصی خودتان و تنظیم آن برای اپلیکیشن موجود در سکوی ابری آروان شرح داده خواهد شد. پیش‌نیاز اصلی استفاده از این ویژگی، انتقال دامنه شخصی به DNS ابر آروان است.
پس از انتقال دامنه خود، می‌بایست یک رکورد برای نام دامنه‌ای که قصد دارید روی اپلیکیشن خود قرار دهید، ایجاد کنید.

این رکورد برای دامنه اصلی می‌بایست از نوع ANAME  و برای یک زیردامنه از نوع CNAME باشد و مقدار default-gateway.ir-thr-at1.arvan.run گرفته و نماد ابر آن روشن باشد.

aname.png
توجه کنید که حتمن می‌بایست نماد ابر این رکورد فعال باشد. هم‌چنین مقدار default-gateway.ir-thr-at1.arvan.run برای ریجن آسیاتک است. برای ریجنی مثل مبین‌نت این مقدار معادل default-gateway.ir-thr-mn1.arvan.run است. ( این ریجن در حال حاضر فعال نیست)

سپس در منوی کانتینر ابری، از بخش لیست اپلیکیشن‌ها، روی اپلیکیشن مورد نظر خود کلیک کرده و در قسمت "دامنه"، قابلیت دامنه شخصی را فعال کنید. در فیلد مربوط به دامنه نام دامنه یا زیردامنه‌ی خود را وارد کنید و در صورت تمایل از فعال‌سازی https استفاده کنید. با اعمال این تنظیمات Route موردنیاز برای اپلیکیشن شما ساخته شده و دامنه شخصی شما روی اپلیکیشن موردنظرتان تنظیم شده.

paas.png

تنظیم دامنه شخصی از طریق کامندلاین

در مقاله‌ی آموزش ساخت Route اطلاعات کاملی راجع به نحوه ساخت و کاربرد Route گفته شد. در صورتی که نیاز دارید بدون اعمال تنظیمات در پنل کاربری و از طریق کامندلاین دامنه شخصی خود را تنظیم کنید، لازم است Route متناسب را برای اپلیکیشن خود ایجاد کنید. برای تنظیم دامنه شخصی با استفاده از کامندلاین کافی است یک Route تعریف کرده و در بخش Host، دامنه یا زیردامنه‌ی مورد نظر خود را وارد کنید برای مثال:

apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
 name: nginx-route 
spec:
 host: my-app.example.com
 to:
  kind: Service
  name: nginx-service
 tls:
  termination: edge
  insecureEdgeTerminationPolicy: Allow
 port:
  targetPort: http

نکته: دندانه‌گذاری (Indentation) در فایل‌های yaml مهم است و کوچک‌ترین جابه‌جایی می‌تواند باعث برگرداندن خطا و یا تنظیمات ناخواسته شود.

در ادامه فیلدهای مربوطه توضیح داده می‌شود:

kind: مشخص‌کننده نوع ماهیت است. این فیلد می‌تواند مقادیری مانند:‌ Pod ،Route ،Service ،StatefulSet و… داشته باشد. در این مثال، هدف تعریف route است که این مقدار مشخص شده است.

metadata.name: مشخص‌کننده‌ی نام route است.

spec.host: مشخص‌کننده‌ی دامنه‌ای است که از طریق آن می‌توان از خارج از سکوی ابری آروان درخواست‌ها را به route ارسال کرد. توجه کنید که مقدار قرار داده شده معادل رکوردی است که تنظیم کرده‌اید.

spec.to: مشخص‌کننده‌ی موجودیتی است که باید درخواست‌ها به سمت آن هدایت شود. در این مثال درخواست‌ها به service مربوط به nginx ارسال می‌شود.

spec.tls: در این بخش اطلاعات لازم جهت tls termination قرار می‌گیرد.

spec.tls.termination: این فیلد مشخص می‌کند که نحوه termination به چه صورت باشد. مقادیر مجاز برای این فیلد edge ،passthrough و reencrypt است که در این مقاله توضیح داده شده‌اند.

spec.tls.insecureEdgeTerminationPolicy: به صورت پیش‌فرض اجازه عبور ترافیک ناامن (http) داده نمی‌شود. با قرار دادن spec.tls.insecureEdgeTerminationPolicy برابر با Allow، ترافیک‌های ناامن نیز اجازه عبور از route را خواهند داشت.

spec.port.targetPort: توجه داشته باشید که Route می‌تواند ترافیک را صرفن به یک Port تعریف شده در Service ارسال کند. به‌شکل پیش‌فرض، Route ترافیک را به Portای ارسال می‌کند که در تعریف service زودتر تعریف شده باشد. در صورتی که نیازمند ارسال ترافیک به port خاصی از سرویس باشید، از این فیلد برای اختصاص port جهت ارسال ترافیک می‌توانید استفاده کنید.

خطوط بالا را در یک فایل به نام nginx-route.yaml وارد کرده و ذخیره کنید. سپس از طریق کامند لاین با دستور زیر، route خود را به سکوی ابری آروان ارایه کنید.

arvan paas apply -f nginx-route.yaml

سپس با دستور زیر می‌توانید از وضعیت Route خود و اجرای آن بر روی سکوی ابری آروان آگاه شوید.

arvan paas get route

خروجی مشابه زیر خواهد بود:

$ arvan paas get route 
NAME HOST/PORT PATH SERVICES PORT TERMINATION WILDCARD
nginx-route my-app.example.com nginx-service <all> edge/Allow None

توجه کنید، از آن‌جا که شما نماد ابر را برای رکورد خود فعال کردید، و هم‌چنین ترافیک از Route به اپلیکیشن شما به صورت HTTP ارسال می‌شود، نیازی به ارایه Certificate نیست و با تنظیمات گفته شده، می‌توانید  از ترافیک HTTPS نیز برای ارسال درخواست به اپلیکیشن خود بهره ببرید.

از این امکان می‌توانید در هاست دانلود ابر آروان نیز استفاده کنید.