help-header

شیوه‌ی دانلود ایمیج‌های داکر از سرورهای Mirror

اگر با داکر آشنایی دارید و از آن استفاده می‌کنید، حتما با مشکل دریافت ایمیج‌های داکر از داخل کشور برخورد کردید.

برای دریافت ایمیج‌های داکر از داخل کشور می‌توان از راه‌حل‌هایی مثل استفاده از تانل، پروکسی و یا سرورهای Mirror استفاده کرد. در این راهنما، شیوه‌ی دانلود داکر ایمیج‌هایی که در سایت hub.docker.com قرارداده شده‌اند را با استفاده از سرورهای میرور توضیح می‌دهیم.

آدرس سرور Mirror پیشنهادی که در این آموزشی از آن استفاده می‌کنیم m.docker-registry.ir است که علاوه بر ایمیج‌های داکر، سایر مخزن‌های موردنیاز توزیع‌های لینوکس را در می‌توانید در آن پیدا کنید.

برای دریافت واستفاده از یک سرور Mirror داکر ایمیج دو راه ساده وجود دارد:

۱- نام Mirror را در ابتدا نام ایمیج قرار دهید.

#docker pull MIRROR/USER/IMAGE:TAG

به عنوان مثال برای دریافت ایمیج gitlab می‌توانید از مرور m.docker-registry.ir استفاده کنید:

docker pull m.docker-registry.ir/gitlab/gitlab-ce:latest

۲- می‌توانید Mirror را در فایل /etc/docker/daemon.json روی داکر خود تنظیم کنید:

{
"registry-mirrors": ["https://m.docker-registry.ir.ir"]
}

و یا با ترکیب زیر فایل را ایجاد و مقدارها را درج کنید:

cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF
{
"registry-mirrors": ["https://dockerhub.ir"]
}
EOF

و سپس داکر را با دستور زیر ری‌استارت کنید:

sudo systemctl restart docker

حالا می‌توانید ایمیج‌های خود را بدون تغییر در نام آن دریافت کنید.