help-header

GSLB چیست؟

GSLB یا Global Server Load Balancing فرآیند توزیع ترافیک بین تعداد زیادی سرور است که در نقاط جغرافیایی مختلفی قرار دارند. استفاده از این سیستم با بهبود زمان پاسخ‎دهی و افزایش ضریب اطمینان، به مخاطبان یک وب‌سایت اجازه می‌دهد، تجربه‌ی بهتری از کار با آن وب‌سایت داشته باشند.

مزایای GSLB

برای یک وب‌سایت پربازدید، اگر تمامی کاربران فقط به یکی از وب‌سرورهای مربوط به وب‌سایت متصل شوند، وب‌سرور قابلیت پاسخ‌گویی به تمامی کاربران را نخواهد داشت و حتا اگر قادر باشد به بخش زیادی از آن‎ها پاسخ دهد، کیفیت ارایه‌ی خدمت او پایین می‌آید و کاربران آن وب‌سایت شاهد تاخیر زیادی در پاسخ‌دهی خواهند بود. در این‌جا یک سیستم GSLB می‌تواند با توزیع ترافیک بین سرور‌های مختلف، کیفیت استفاده از وب‎سایت را افزایش دهد.

یکی دیگر از مزایای GSLB، اتصال کاربر به نزدیک‌ترین وب‌سرور از لحاظ جغرافیایی به آن است. برای نمونه اگر کاربری در بیرجند بخواهد به وب‌سایتی که سرورهای آن در مشهد، تهران و شیراز قرار دارند؛ سر بزند، بهتر است به وب‌سرور موجود در مشهد متصل شود. این کار نقش به‌سزایی در کاهش مدت زمان پاسخ‌گویی به او خواهد داشت.

قابلیت دیگر GLSB، disaster recovery یا شناسایی سریع مشکل و جبران آن است. به این ترتیب که اگر سیستم تشخیص دهد یکی از سرورها از کار افتاده است، دیگر کاربران را به آن سرور متصل نخواهد کرد، بلکه از سایر سرورها برای سرویس‌دهی به کاربران استفاده می‌کند.
هم‌چنین مزیت دیگر GSLB افزایش مقیاس‌پذیری است.

عملکرد GSLB

درحالت عادی، یک سرور DNS با دریافت یک فهرست از IP های معتبر مربوط به وب‌سرورهای یک وب‎سایت، به‌شکل چرخشی اولین آن‌ها را به اولین کاربر، دومین IP را به کاربر دوم و ... ارسال می‌کند. این کار برای توزیع یکنواخت ترافیک بین سرورها مناسب است، ولی ممکن است به یک کاربر دورترین وب‌سرور نسبت به او را بدهد که به هیچ وجه انتخاب مناسبی نیست. اما همان‌گونه که بیان شد، سیستم GSLB با انتخاب مناسب‌ترین سرور، پاسخی برای این مشکل است. در عمل GSLB به عنوان یک واسط رفتار می‌کند، به این ترتیب که پاسخ سرویس DNS، یعنی فهرست IPهای سرورهای موجود را دریافت می‌کند و بهترین سرور را انتخاب و آدرس آن را به کاربر می‌دهد.