help-header

شیوه‌ی Snapshot گرفتن از ابرک در پنل ابر آروان

به‌کمک تصویر یا snapshot گرفتن از ابرک می‌توانید از ابرک‌تان در یک وضعیت و زمان خاص که عملکرد درستی دارد، کپی تهیه و ذخیره کنید. اگر به هر دلیلی در آینده ابرک شما دچار مشکل یا خطایی شود با کمک این تصویر، می‌توانید ابرک را به همان زمان و وضعیتی که تصویر را تهیه کرده‌اید بازگردانید.

نکته: در پنل کاربری ابر آروان امکانی برای backup گرفتن از ابرک نیست. تنها قابلیتی که به‌کمک آن می‌توانید از ابرک خود پشتیبان بگیرید، گرفتن تصویر (snapshot) است.

برای تهیه‌ی snapshot از ابرک خود در پنل کاربری ابر آروان به محصول «رایانش ابری» بروید و از منوی سمت راست روی گزینه‌ی «تصویر ابرک» کلیک کنید. توصیه می‌شود پیش از شروع فرایند گرفتن اسنپ‌شات، ابرک را خاموش کنید.

 

snapshot گرفتن از ابرک - پیشخوان iaas

در پنجره‌ی باز شده، از بخش «ابرک»، ابرکی که قصد دارید از آن تصویری گرفته شود انتخاب و در بخش «نام»، برای این تصویر یک نام دل‌خواه تعیین کنید. سپس روی گزینه‌ی «گرفتن تصویر» کلیک کنید.

snapshot گرفتن از ابرک - تنظیمات تصویر

پس از طی مرحله‌ی قبل، تصویر شما آماده و به بخش تصویر ابرک اضافه می‌شود. هر زمان نیاز به بازگردانی ابرک خود به حالتی که از آن snapshot گرفته‌اید، داشته باشید، با آمدن به این مسیر و انتخاب گزینه‌ی بازگردانی، ابرک شما به همان زمان و وضعیتی که تصویر گرفته شده، بازگردانده می‌شود. هم‌چنین با کمک گزینه‌ی حذف می‌توانید تصویری که از ابرک خود تهیه کرده‌اید را پاک کنید.

snapshot گرفتن از ابرک - تصاویر