help-header

سرور لبه چیست؟

سرور لبه یا Edge Server اصطلاحی است که از آن در شبکه‌ی توزیع محتوا برای ایجاد تفاوت میان سرورهای این ساختار با سروری که محتوای اصلی وب‌سایت روی آن ذخیره شده، استفاده می‌شود.

دنیای اینترنت ترکیبی از چند شبکه‌ی متصل به هم است. به نقطه‌ای که در آن دو یا چند شبکه از هم جدا می‌شوند در اصطلاح لبه (edge) گفته می‌شود. از سوی دیگر، دستگاهی که در لبه‌ی یک شبکه قرار می‌گیرد و واسط ارتباط میان چند شبکه است، در اصطلاح دستگاه لبه (edge device) نام دارد. در دنیای اینترنت معمولن ساختارهای شبکه‌ی بزرگ مانند ISPها و زیرساخت اصلی دنیای اینترنت (یا Internet backbone)، در مکانی با نام IXP به هم متصل می‌شوند. پس IXP مکانی برای قرارگیری دستگاه‌های لبه‌ی ساختارهای شبکه مختلف است.

در ساختار شبکه‌ی توزیع محتوا، CDN در IXPهای مهم که نقطه اتصال چند شبکه‌ی بزرگ به هم هستند، سرورهایی را قرار می‌دهد. از آن‌جایی که این سرورها در IXP که لبه‌ی شبکه‌های مختلف محسوب می‌شود، قرار می‌گیرند، به آن‌ها سرور لبه یا edge server گفته می‌شود و روی آن‌ها یک کپی از محتوای وب‌سایت‌ها/ وب‌سرویس‌ها ذخیره می‌شود.

در حالت عادی اگر از شبکه‌ی توزیع محتوا استفاده نشود، درخواست کاربر برای دسترسی به یک وب‌سایت/وب‌سرویس به مقصد سرور اصلی میزبان سایت ارسال می‌شود. منظور از مقصد، آدرس IP سرور اصلی میزبان سایت است. به میزانی که فاصله‌ی جغرافیایی میان کاربر و سرور اصلی میزبان سایت زیاد باشد، درخواست کاربر باید از ساختارهای شبکه‌ی بیش‌تری عبور کند تا به این سرور برسد. در نتیجه کاربر با تاخیر بیش‌تری می‌تواند به محتوای مورد نظر خود دسترسی پیدا کند.

اما هنگام استفاده از شبکه‌ی توزیع محتوا، سرور اصلی میزبان سایت پشت سرورهای لبه‌ی CDN قرار می‌گیرد و به‌جای آدرس IP آن، آدرس IP سرور‌های لبه CDN در دنیای اینترنت تبلیغ می‌شود. بنابراین اگر کاربری قصد دسترسی به آن وب‌سایت/وب‌سرویس را داشته باشد، درخواست آن به مقصد آدرس IP سرور لبه CDN ارسال می‌شود. این درخواست پس از خروج از ISP متصل به کاربر، به اولین IXP که محل اتصال آن ISP با چند ISP دیگر است، می‌رسد. در این حالت این درخواست به‌جای عبور از IXP و ارسال به یک ساختار شبکه‌ی دیگر، بلافاصله تحویل سرور لبه‌ی CDN شده و این سرور نیز در پاسخ، محتوای cache شده روی خود را برای کاربر ارسال می‌کند. به این ترتیب تاخیر دسترسی به محتوا به میزان چشمگیری کاهش پیدا می‌یابد.