help-header

رکورد MX چیست؟

رکورد MX یاMail Exchange به معنای مبادله کننده‌ی ایمیل است. این رکورد به‌وسیله‌ی سرور ایمیل و برای مشخص کردن مکانی که ایمیل باید به آن تحویل شود، استفاده می‌شود. پس این رکورد مسوول شناسایی ایمیل سرور(ها) برای دامنه‌ی مورد نظر است.

به عبارت دیگر، یک رکورد MX به ارسال‌کننده‌های ایمیل (سرویس‌های ارسال ایمیل مانند یاهو) می‌گوید که چطور باید ایمیلی را به دامنه‌ی شما ارسال کنند.

اگر سرور ایمیل دیگری بخواهد با ایمیل سرور شما ارتباط برقرار کند، نخست باید دنبال یک رکورد MX برای آن دامنه بگردد. آن رکورد MX نیز باید به یک رکورد Aای از آن دامنه از آن دامنه که اشاره به سرور ایمیل آن دامنه دارد، اشاره کند.

برای نمونه هنگامی که شما ایمیلی را به  user@test.com ارسال می‌کنید ، سرور ایمیل شما باید نخست، رکورد MX  برای دامنه‌ی test.com را جستجو کند تا برای آن مشخص شود که اکنون چه سرور ایمیلی، ایمیل‌های این دامنه را مدیریت می‌کند (این رکورد می‌تواند mail.test.com  یا هر آدرس دیگری باشد). سپس در مرحله‌ی بعدی به دنبال رکورد A مربوط به سرور ایمیل می‌گردد تا به IP  آن متصل شود.

در نتیجه رکورد MX باید همراه با رکورد Aای که به سرور ایمیل اشاره دارد، استفاده شود.

 

برای هر دامنه چند رکورد MX می‌توان تعریف کرد؟

می‌توان برای یک دامنه چند رکورد MX تعریف کرد که معمولن یک رکورد MX به سرور اصلی و سایر رکوردها به یک یا چند سرور پشتیبان اشاره می‌کنند. علت استفاده از چند رکورد MX آن است که اگر زمانی مشکلی برای یکی از رکوردها به‌وجود آمد، از سایر رکوردها به‌عنوان پشتیبان استفاده شود.

رکوردهای MX یک دامنه روی سرور ارایه دهنده‌ی سرویس  DNS آن دامنه قرار دارند. هر  رکورد MX دارای یک شماره اولویت است که مشخص می‌کند از کدام سرور ایمیل باید استفاده شود. این شماره تنها مناسب زمانی‌ است که چند MX Record برای یک دامنه تعریف شده باشد.
یک ایمیل ابتدا به سروری با بیش‌ترین میزان اولویت ارسال می‌شود و اگر این سرور در دسترس نباشد، ایمیل به سروری که بعد از این سرور، دارای بالاترین میزان اولویت است ارسال می‌شود.

 

آیا تغییر رکورد MX سبب از بین رفتن ایمیل‌های دریافتی می‌شود؟

پاسخ این سوال منفی است. چرا که تا زمانی که رکوردهای MX به‌شکل صحیح تنظیم شوند، هیچ‌کدام از این رکوردها از دست نمی‌روند و زمانی که رکورد MX خود را تغییر می‌دهید، برخی از ایمیل‌ها با استفاده از اطلاعات رکوردهای قدیمی دریافت می‌شوند و برخی دیگر با اطلاعات رکوردهای جدید اما در نهایت تمام آن‌ها تحویل داده می‌شوند.

در محصول DNS ابری آروان در بخش مدیریت رکوردها به‌راحتی می‌توان انواع رکوردهای DNS را اضافه، حذف یا ویرایش کرد.